ब्रज कुमुदेश(त्रैमासिक)
 अशोक कुमार पाण्डेय
मूल्य रू 10/- (डाक व्यय अतिरिक्त)
नये सदस्य  
बडे वही इंसान
डण्डा लखनवी
मूल्य रू 50/- (डाक व्यय अतिरिक्त)

त्रेता की अंतर्व्यथा
 श्रीरमन
मूल्य रू 100/- (डाक व्यय अतिरिक्त)

अंधेरे भी उजाले भी
  कुंवर कुसुमेश
मूल्य रू 100/- (डाक व्यय अतिरिक्त)


(c) 2003-2004 All rights reserved
Software Techno Center(STC),India