ब्रज कुमुदेश(त्रैमासिक)
 अशोक कुमार पाण्डेय
मूल्य रू 10/- (डाक व्यय अतिरिक्त)

प्रणय दीप
मूल्य रू 75/- (डाक व्यय अतिरिक्त)
डॉ0  किशोरी शरण शर्मा
 

कथा सागर(त्रैमासिक)
तस्नीम
मूल्य रू 15/- (डाक व्यय अतिरिक्त)

चेतना स्रोत(त्रैमासिक)
विकल
मूल्य रू 15/- (डाक व्यय अतिरिक्त)

बडे वही इंसान
डण्डा लखनवी
मूल्य रू 50/- (डाक व्यय अतिरिक्त)


(c) 2003-2004 All rights reserved
Software Techno Center(STC),India