चेतना स्रोत(त्रैमासिक)
विकल
मूल्य रू 15/- (डाक व्यय अतिरिक्त)
 
बीत गया 
 
 
डॉ0  दाउ कृष्ण वर्मा 
आह्वान
डॉ0  कैलाश निगम
मूल्य रू 75/- (डाक व्यय अतिरिक्त)

मिशन अम्बेडकर(मासिक)
 राखी जाटव
मूल्य रू 10/- (डाक व्यय अतिरिक्त)

अरुणिमा
अंशुमाली
मूल्य रू 110/- (डाक व्यय अतिरिक्त)


(c) 2003-2004 All rights reserved
Software Techno Center(STC),India