अरुणिमा
अंशुमाली
मूल्य रू 110/- (डाक व्यय अतिरिक्त)
 
बीत गया 
 
 
डॉ0  दाउ कृष्ण वर्मा 
शब्द परिमल
 श्रीरमन
मूल्य रू 50/- (डाक व्यय अतिरिक्त)

समुद्र मंथन
 सतीश कुमार
मूल्य रू 40/- (डाक व्यय अतिरिक्त)

स्पंदन(त्रैमासिक)
डॉ0  मंगल प्रसाद
मूल्य रू 15/- (डाक व्यय अतिरिक्त)


(c) 2003-2004 All rights reserved
Software Techno Center(STC),India