आह्वान
डॉ0  कैलाश निगम
मूल्य रू 75/- (डाक व्यय अतिरिक्त)
 
बीत गया 
 
 
डॉ0  दाउ कृष्ण वर्मा 
ब्रज कुमुदेश(त्रैमासिक)
 अशोक कुमार पाण्डेय
मूल्य रू 10/- (डाक व्यय अतिरिक्त)

हे योगेश्वर
बसंत
मूल्य रू 80/- (डाक व्यय अतिरिक्त)

उद्गार
 श्रीरमन
मूल्य रू 25/- (डाक व्यय अतिरिक्त)


(c) 2003-2004 All rights reserved
Software Techno Center(STC),India